ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Τ.Ο.Ε.) ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ Α.Ε

Κατά το τρέχον, εαρινό, εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών (Τ.Μ.) να παρακολουθήσουν τα εξής μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Τ.Ο.Ε.)


Μάθημα 1. Λογιστική Ι (ACC101)
Μάθημα 2. Μικροοικονομική Θεωρία II (ECO202)
Μάθημα 3. Μακροοικονομική Θεωρία ΙI (ECO212)
Μάθημα 4. Οικονομετρία (QNT202)

Επιτρέπεται να δηλώσει κανείς κάποια από τα παραπάνω μαθήματα μόνο εφόσον βρίσκεται τουλάχιστον στον 3ο έτος σπουδών και έχει περάσει τουλάχιστον 6 υποχρεωτικά μαθήματα.
Επίσης πρέπει να υπολογίσει τα μαθήματα αυτά (τα οποία δεν θα είναι διαθέσιμα για δήλωση στο «my-studies») στο σύνολο των μαθημάτων που δικαιούται να δηλώσει αναλόγως του εξαμήνου φοίτησης. Τα μαθήματα 1-3 (το μάθημα 4) θα δηλωθούν στους 30 (στους 10, αντίστοιχα) φοιτητές που θα τα ζητήσουν και θα έχουν τον καλύτερο μέσο όρο μαθημάτων ως τώρα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες του Τ.Μ. να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 204 (κ. Τσίγκα) τις ώρες 11πμ-2μμ μέχρι την Παρασκευή 21/2/2020, στην οποία πρέπει:
α. να αναφέρουν ποια από τα παραπάνω μαθήματα του Τ.Ο.Ε. ενδιαφέρονται να δηλώσουν,
β. να επισυνάπτουν πρόσφατη καρτέλα φοιτητή.
Η επιλογή θα γίνει με βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω, από αρμόδια επιτροπή
που έχει οριστεί από το Τμήμα Μαθηματικών.