ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΠΜΣ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αιτήσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-20
από 28/5/2019 έως 26/6/2019 

Το ΠΜΣ Βιοστατιστική ξεκίνησε το 1998 και απόφοιτοι του ήδη είναι Καθηγητές σε Ελληνικά και ξένα ΑΕΙ, άλλοι εργάζονται ως βιο-στατιστικοί σε μεγάλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα (π.χ. Harvard, UCL) ή δομές του Υπουργείου Υγείας (π.χ. ΚΕΕΛΠΝΟ) ή ως σύμβουλοι/στελέχη σε ερευνητικά προγράμματα και ιδιωτικές εταιρείες ή πολλοί συνεχίζουν την κλινική τους καριέρα έχοντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην οργάνωση και πραγματοποίηση ερευνητικών έργων.

Κείμενο Ανακοινωσης

Βασικά Στοιχεία: Διάρκεια 4 Εξάμηνα/120 ECTS
Πρόεδρος ΕΔΕ: Καθ. Κ. Κατσουγιάννη
Ηλεκτρονική υποβολή http://biostatistics.med.uoa.gr
Επικοινωνία Πληροφορίες/Γραμματεία Κα Τζένη Πολίτη Τηλ.: +30 210 746 2205
Email: jpoliti@med.uoa.gr