ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ , ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:"H ΜΕΘΟΔΟΣ RIEMANN - HILBERT"

Μετά την απόφαση της κυβέρνησης για αναστολή της λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας από την Τετάρτη 11/3, αναβάλλονται οι
ακόλουθες ομιλίες:


* Παρασκευή 13/3: Σεμινάριο Διαφορικών Εξισώσεων & Εφαρμοσμένης Ανάλυσης
                  (ομιλητής: Ν. Γιαλελής)
* Δευτέρα 16/3:   Σεμινάριο "H μέθοδος Riemann - Hilbert" (Σ. Καμβύσης)

* Παρασκευή 20/3: Σεμινάριο Διαφορικών Εξισώσεων & Εφαρμοσμένης Ανάλυσης
                  (ομιλητής: Β. Ρόθος)

* Δευτέρα 23/3:   Σεμινάριο "H μέθοδος Riemann - Hilbert" (Σ. Καμβύσης)