ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών που επιθυμούν να αναγνωρίσουν μαθήματα από άλλα Τμήματα ή Πανεπιστήμια να υποβάλλουν στη Γραμματεία τα παρακάτω δικαιολογητικά (ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11.00-14.00):

από 18/3/2019 έως 29/3/2019

1. Αίτηση και έντυπο αντιστοιχίας μαθημάτων (χορηγούνται από τη Γραμματεία)
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (του Τμήματος προέλευσης)
3. Οδηγό σπουδών του Τμήματος προέλευσης.
Από τη Γραμματεία

Αίτηση Αναγνώρισης

Έντυπο Αντιστοιχίας Μαθημάτων

Οδηγίες Αίτησης Αναγνώρισης