ΦΟΡΟΥΜ στο Τμήμα Μαθηματικών

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2006

    Στο Τμήμα Μαθηματικών λειτουργούν πια τα παρακάτω ΦΟΡΟΥΜ

1.  ΦΟΡΟΥΜ του Τμήματος.  Είναι επίσημο ΦΟΡΟΥΜ και χρησιμοποιείται προς το παρόν ΜΟΝΟ από τα μέλη ΔΕΠ για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις σπουδές και το μέλλον του Τμήματος Μαθηματικών.

2.  ΦΟΡΟΥΜ του Τμήματος και του Εργαστηρίου Υπολογιστών. Είναι εξέλιξη του  ΦΟΡΟΥΜ του Εργαστηρίου Υπολογιστών. Άρχισε τη λειτουργία του τον Ιούνιο 2006 και ως τότε το χρησιμοποιούσαν  Επιτηρητές, Συνεργάτες και Βοηθοί του Εργαστηρίου Υπολογιστών  προκειμένου να επικοινωνούν για την καθημερινή λειτουργία του Εργαστηρίου Υπολογιστών του Τμήματος Μαθηματικών. Βρίσκεται στη διεύθυνση  http://forum.math.uoa.gr/. Διαθέτει πλούσια θεματογραφία και διεξάγονται ενδιαφέρουσες συζητήσεις κυρίως μαθηματικού περιεχομένου. Προσκαλούνται όλοι οι φοιτητές του Τμήματος να εγγραφούν και να συμμετέχουν.

3. ΦΟΡΟΥΜ της ομάδας φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών  mathimatiko.net. Είναι ανεπίσημο ΦΟΡΟΥΜ και βρίσκεται στη διεύθυνση http://forum.mathimatiko.net/

4. ΦΟΡΟΥΜ της ομάδας φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών  mathath.netΕίναι ανεπίσημο ΦΟΡΟΥΜ και βρίσκεται στη διεύθυνση http://forum.mathath.net/

 

Τα παραπάνω δείχνουν τη ζωντάνια που επικρατεί μεταξύ των μελών του Τμήματος Μαθηματικών (φοιτητών και διδασκόντων). Ελπίζουμε ότι στο μέλλον με την διόρθωση των παραλείψεων και αδυναμιών τα παραπάνω θα συγκλίνουν σε ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ του Τμήματος με απρόσκοπτη καθημερινή λειτουργία και επαφή.