Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Μαθηματικών
Τομέας Στατιστικής και ΕπιχειρησιακήςΈρευνας

Προπτυχιακές Σπουδές

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται:

 

Ειδίκευση στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη " Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα" απαιτείται η επιτυχής εξέταση των φοιτητών στα εξής μαθήματα:

1) Στα επόμενα πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα:

(Για κάθε μάθημα δίνεται μία περιγραφή αν κάνετε κλικ στη χρονολογία θεμάτων δίπλα στο αντίστοιχο μάθημα παρατίθενται και πρόσφατα θέματα εξετάσεων - τα θέματα είναι υπό συμπλήρωση)

442 Πιθανότητες ΙΙ ______________________Θεματα Ιουλ 07 -- Λύσεις θεμάτων Ιουλ 07 ------Θέματα Σεπτ 06 ---Θέματα Ιουν 05 --- Σεπτ 03
654 Στατιστική ΙΙ _______________________Θέματα Ιουν 03
341 Αριθμητική Ανάλυση Ι
342 Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα ____Θέματα Ιουν 06 ομΑ - -Ιουν 06 ομ Β--- 2004
651 Στοχαστικές Ανελίξεις__________________(Θέματα και λύσεις) περιόδου Ιανουαρίου 2007 ---- Θέματα Σεπτ 05 -- Σεπτ 06 (και λύσεις)

2) Σε έξι (6) τουλάχιστον από τα ακόλουθα μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης Εφαρμοσμένων Μαθηματικών:

151 Συνδυαστική Ι__________________Θέματα Ιαν 05 ομΑ---Ιαν05 ομΒ ----Σεπτ 05 ομΑ ----Σεπτ 05ομΒ
251 Πληροφορική ΙΙ
552 Στοχαστικές Μέθοδοι στην Επιχειρησιακή Έρευνα Ι____Θέματα 2004
553 Πιθανότητες και Αναλογισμός_____________________Θέματα Φεβρ 05 ---Σεπτ 05
559 Θεωρία Παιγνίων και Εφαρμογές__________________Θέματα Ιαν 05 --- Σεπτ 05 ---Σεπτ 04
652 Συνδυαστική ΙΙ
659 Γραμμικός και μη-Γραμμικός Προγραμματισμός_________Θέματα Ιουν05 --- Σεπτ 05
669 Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Θεωρία Αποφάσεων
753 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων_____________________Θέματα 2004
754 Στοχαστικές Μέθοδοι στην Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ_____Θέματα Ιουν 04 -- Σεπτ 04
852 Δειγματοληψία _____________________________Θέματα Ιαν 06-- Φεβρ 05 --- Σεπτ 05
854 Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και Αξιοπιστία ______Θέματα Ιουλ '07 και λύσεις Ιουλ '07 - Ιουν'05 -- Ιουν 04 -- Σεπτ 04
855 Εφαρμοσμένη Ανάλυση Παλινδρόμησης
859 Ουρές Αναμονής______________________________Θέματα Ιουν 05


Πρόσφατα θέματα εξετάσεων σε υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος

Πιθανότητες Ι ____Θέματα Οκτ '07 --- Λύσεις Οκτ '07 --- Θέματα Ιούλιος '07 --- Λύσεις Ιουλ' 07 ----Θέματα Σεπτ '06 --- Λύσεις Σεπτ '06 ---- Θέματα Ιαν '06 ------- Ιαν '05 ------Σεπτ '06 ---- Λύσεις θεμάτων Ιαν ' 06 --- Λύσεις Σεπτ '06
Στατιστική Ι ______Θέματα Ιαν 06---Ιουν 06 ---- Ιαν 05 --- Ιουν 05 ---- Σεπτ 05 ---- Σεπτ 04


Άλλα θέματα εξετάσεων μαθημάτων Τομέα Στατιστικής και ΕΕ

 

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι ---------- ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Ενδεικτικό Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2006-07 (Αναθέσεις μαθημάτων)

Παλαιότερα θέματα εξετάσεων μπορείτε να βρείτε εδω

 

Site Map | Contact Us | Copyright Dept of Mathemtics, Section of Statistics and O.R., 2005