ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες είναι σε μορφή pdf. Εάν δεν διαθέτει ο υπολογιστής σας τα κατάλληλα εργαλεία μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στη σελίδα downloads.

4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Δρόλια Ελένη, Η φιλοσοφία των μαθηματικών του G.C. Rota,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Χριστοπούλου (επιβλέπουσα), Κ. Δημητρακόπουλος, Δ. Αναπολιτάνος  Εξετ. Επιτροπή: Δ. Χριστοπούλου (επιβλέπουσα), Δ. Πόταρη, Δ. Αναπολιτάνος

Ελθίνι Ναϊρούζ, Οι λογικές πλάνες στο πλαίσιο της άτυπης λογικής,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Χριστοπούλου (επιβλέπουσα), Ε. Κυρούσης, Β. Φαρμάκη  Εξετ. Επιτροπή: Δ. Χριστοπούλου (επιβλέπουσα), Κ. Δημητρακόπουλος, Ε. Κυρούσης

Μίχα Ιωάννα, Το σχήμα Toulmin στη διδασκαλία της απόδειξης στη Γεωμετρία της Α' Λυκείου,
Συμβ. Επιτροπή: Π. Σπύρου (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Α. Μούτσιος-Ρέντζος       Εξετ. Επιτροπή:  Π. Σπύρου (επιβλέπων), Ε. Ράπτης, Χ. Τριανταφύλλου

 

1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Γρίδος Παναγιώτης, Ανάπτυξη μαθηματικής δημιουργικόττηας διαμέσου προβλημάτων πολλαπλών λύσεων στη Γεωμετρία,
Συμβ. Επιτροπή: Α. Γαγάτσης (επιβλέπων), Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Πόταρη       Εξετ. Επιτροπή: Α. Γαγάτσης (επιβλέπων), Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Πόταρη

Καράβη Θωμαΐς, Η σημασιολογική προσέγγιση στη διδασκαλία της απόδειξης: χαρακτηρισμός των διδακτικών δράσεων του διδάσκοντος,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Θ. Ζαχαριάδης, Π. Σπύρου       Εξετ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Θ. Ζαχαριάδης, Π. Σπύρου

Κοσκολός Χρήστος, Οι μετανάστες/μαθητές στην ελληνική τάξη μαθηματικών: Μια μελέτη με μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς,
Συμβ. Επιτροπή: Χ. Σακονίδης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Χ. Τριανταφύλλου       Εξετ. Επιτροπή: Χ. Σακονίδης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Δ. Λάππας

Λωρίδα Πηνελόπη, Από τις αρμονικές τετράδες στην υπερβολική μετρική: μια ιστορική αναδρομή με διδακτικές προεκτάσεις,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Λάππας (επιβλέπων), Ε. Ράπτης, Π. Σπύρου       Εξετ. Επιτροπή: Δ. Λάππας (επιβλέπων), Ε. Ράπτης, Π. Σπύρου

Μάρκου Άννα, Η συμβολή της συνεργασίας των εκπαιδευτικών εντός της σχολικής κοινότητας στην απόδοση των μαθητών στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες,
Συμβ. Επιτροπή: Λ. Κυριακίδης (επιβλέπων), Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Πόταρη       Εξετ. Επιτροπή: Λ. Κυριακίδης (επιβλέπων), Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Πόταρη

Πετροπούλου Κυριακή, Η σύζευξη συντακτικής και σημασιολογικής αιτιολόγησης στη διδασκαλία της Αναλυτικής Γεωμετρίας της Β' Λυκείου,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Θ. Ζαχαριάδης, Π. Σπύρου       Εξετ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Θ. Ζαχαριάδης, Π. Σπύρου

 

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Βασιλειάδης Ιωάννης, Εισαγωγή στις άπειρες διαδικασίες και στη σύγκλιση ακολουθίας. Μετάβαση από τη διαίσθηση στον τυπικό ορισμό,
Συμβ. Επιτροπή: Θ. Ζαχαριάδης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Γ. Ψυχάρης       Εξετ. Επιτροπή: Θ. Ζαχαριάδης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Γ. Ψυχάρης

Κατσίκης Αναστάσιος, Μαθηματικά και Λογική Σκέψη,
Συμβ. Επιτροπή: Κ. Δημητρακόπουλος (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Α. Μούτσιος-Ρέντζος       Εξετ. Επιτροπή: Κ. Δημητρακόπουλος (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Δ. Λάππας

Κόρδα Μαρία-Αικατερίνη, Οι απόψεις των μαθητών Λυκείου σχετικά με την εγκυρότητα αποδεικτικών επιχειρημάτων στην Άλγεβρα: Μια συστημική προσέγγιση,
Συμβ. Επιτροπή: Π. Σπύρου (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Α. Μούτσιος-Ρέντζος       Εξετ. Επιτροπή: Π. Σπύρου (επιβλέπων), Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Πόταρη

Μπιλίνη Ελένη, Η διδασκαλία των γεωμετρικών μετασχηματισμών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από την ανάλυση δραστηριοτήτων σε σχολικά εγχειρίδια,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Χ. Τριανταφύλλου, Γ. Ψυχάρης       Εξετ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Δ. Λάππας, Χ. Τριανταφύλλου

Σπανίδου Βασιλική, Νατουραλιστικός συνολοθεωρητικός ρεαλισμός,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Χριστοπούλου (επιβλέπουσα), Ε. Ψύλλος, Δ. Αναπολιτάνος      Εξετ. Επιτροπή: Δ. Χριστοπούλου (επιβλέπουσα), Κ. Δημητρακόπουλος, Δ. Αναπολιτάνος

Σταυρόπουλος Παναγιώτης, Ο ρόλος της οπτικοποίησης στην κατανόηση της έννοιας του ορίου σε φοιτητές με προβλήματα όρασης,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Θ. Ζαχαριάδης, Γ. Ψυχάρης      Εξετ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Λάππας

Στυλίδης Ευάγγελος, Η εμφάνιση ευκαιριών γενίκευσης στην τάξη των μαθηματικών και η διαχείρισή τους από τον εκπαιδευτικό,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Θ. Ζαχαριάδης, Γ. Ψυχάρης      Εξετ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Θ. Ζαχαριάδης, Π. Σπύρου

 

14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Αναστασίου Ιωάννα, Επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών κατά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αποτίμηση διερευνητικών δραστηριοτήτων που συνδέουν τα μαθηματικά με χώρους εργασίας,
Συμβ. Επιτροπή: Γ. Ψυχάρης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Χ. Σακονίδης       Εξετ. Επιτροπή: Γ. Ψυχάρης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Χ. Σακονίδης

Βουδούρης Σταύρος, Τα παράδοξα στα Μαθηματικά,
Συμβ. Επιτροπή: Κ. Γρυλλάκης (επιβλέπων), Θ. Ζαχαριάδης, Γ. Ψυχάρης       Εξετ. Επιτροπή: Κ. Γρυλλάκης (επιβλέπων), Κ. Δημητρακόπουλος, Θ. Ζαχαριάδης

Μάρκου Δήμητρα, Ανθεκτικοί (resilient) μαθητές στα Μαθηματικά: Η επίδραση του περιβάλλοντος μάθησης του σχολείου,
Συμβ. Επιτροπή: Λ. Κυριακίδης (επιβλέπων), Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Πόταρη       Εξετ. Επιτροπή: Λ. Κυριακίδης (επιβλέπων), Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Πόταρη

Νταλαπέρα Σοφία, Τα μαθηματικά των ενηλίκων υπό το πρίσμα του διεθνούς οργανισμού PIAAC. Ο ρόλος των ΜΜΕ στην πρόσληψη και νοηματοδότηση των αποτελεσμάτων,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Α. Τσατσαρώνη, Γ. Ψυχάρης       Εξετ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Α. Τσατσαρώνη, Γ. Ψυχάρης

 

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Βόντα Βασιλική, Το φόρουμ ως διαδικτυακή ασύγχρονη συζήτηση στη διδασκαλία των Μαθηματικών,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Γ. Ψυχάρης, Π. Σπύρου       Εξετ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Γ. Ψυχάρης, Π. Σπύρου

Γιατράς Ιωάννης, Διαγενεακή μεταβίβαση όψεων αρνητικού θυμικού για τα Μαθηματικά,
Συμβ. Επιτροπή: Γ. Ψυχάρης (επιβλέπων), Π. Σπύρου, Α. Μούτσιος-Ρέντζος       Εξετ. Επιτροπή: Γ. Ψυχάρης (επιβλέπων), Θ. Ζαχαριάδης, Π. Σπύρου

Καλογεράκης Γεώργιος, Η ενσωμάτωση του χώρου εργασίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Χ. Τριανταφύλλου, Γ. Ψυχάρης       Εξετ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Χ. Τριανταφύλλου, Γ. Ψυχάρης

Σουικλιώτη Ελπίς, Από το επίπεδο στον χώρο: Μελέτη της νοηματοδότησης εννοιών της Στερεομετρίας στο Λύκειο μέσα από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων,
Συμβ. Επιτροπή: Γ. Ψυχάρης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Μ. Πιττάλης      Εξετ. Επιτροπή: Γ. Ψυχάρης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Β. Φαρμάκη

Σουκαράς Ευθύμιος, Μελέτη της ανάπτυξης της αλγεβρικής σκέψησ στην Α' Γυμνασίου μέσω μοτίβων,
Συμβ. Επιτροπή: Γ. Ψυχάρης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Π. Σπύρου      Εξετ. Επιτροπή: Γ. Ψυχάρης (επιβλέπων), Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Πόταρη

Τυροβολάς Ηλίας, Η έννοια του συμβόλου ίσον (=) στη Γεωμετρία,
Συμβ. Επιτροπή: Π. Σπύρου (επιβλέπων), Δ. Λάππας, Α. Μούτσιος-Ρέντζος      Εξετ. Επιτροπή: Π. Σπύρου (επιβλέπων), Δ. Λάππας, Γ. Ψυχάρης

 

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ζαχαρίας Ιωάννης, Μοντέλο περιγραφής των διαστάσεων της αλγεβρικής σκέψης των μαθητών του Γυμνασίου,
Συμβ. Επιτροπή: Θ. Ζαχαριάδης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Μ. Πιττάλης       Εξετ. Επιτροπή: Θ. Ζαχαριάδης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Γ. Ψυχάρης

Λαγοδήμος Μάριος, Η σχέση της αποτελεσματικής διδασκαλίας με την προώθηση της δημιουργικότητας στα Μαθηματικά-μια έρευνα επισκόπησης,
Συμβ. Επιτροπή: Λ. Κυριακίδης (επιβλέπων), Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Πόταρη       Εξετ. Επιτροπή: Λ. Κυριακίδης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Β. Φαρμάκη

Παναγιωτίδου Μαρία, Η ιστορική πορεία της εξέλιξης της έννοιας του ορίου,
Συμβ. Επιτροπή: Θ. Ζαχαριάδης (επιβλέπων),  Δ. Χριστοπούλου, Ε. Γιαννακούλιας      Εξετ. Επιτροπή: Θ. Ζαχαριάδης (επιβλέπων),  Δ. Χριστοπούλου, Ε. Γιαννακούλιας

Πούλου-Βασιλοπούλου Μαρία, Η συμβολή των γονιών στη διαχείριση του άγχους στα μαθηματικά μέσω της μουσικής. Μια έρευνα δράσης,
Συμβ. Επιτροπή: Θ. Ζαχαριάδης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Μ. Πιττάλης      Εξετ. Επιτροπή: Θ. Ζαχαριάδης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Γ. Ψυχάρης

Τουλτσινάκη Μαρία, Η διδασκαλία των μαθηματικών σε μαθητές με προβλήματα όρασης: Διδακτικές πρακτικές και ζητήματα μάθησης,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Γ. Ψυχάρης, Π. Σπύρου      Εξετ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Γ. Ψυχάρης, Π. Σπύρου

 

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Αγγελή Ασημίνα, Κατανόηση γεωμετρικού σχήματος και πώς αυτό λειτουργεί στην ανάπτυξη γεωμετρικού συλλογισμού και γεωμετρικής απόδειξης,
Συμβ. Επιτροπή: Α. Γαγάτσης (επιβλέπων), Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Πόταρη       Εξετ. Επιτροπή: Α. Γαγάτσης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Π. Σπύρου

Βρούτσης Νικόλαος, Διαδικασίες νοηματοδότησης γεωμετρικών εννοιών στην Α' Λυκείου μέσα από την χάραξη πορείας στον ναυτικό χάρτη με χρήση αυθεντικών εργαλείων και πρακτικών,
Συμβ. Επιτροπή: Γ. Ψυχάρης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Χ. Τριανταφύλλου       Εξετ. Επιτροπή: Γ. Ψυχάρης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Π. Σπύρου

Κούρτη Στυλιανή-Κυριακή, Διερευνητική μάθηση και διδασκαλία των Μαθηματικών: Τα κίνητρα και η μαθηματική εμπλοκή των μαθητών,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Θ. Ζαχαριάδης, Γ. Ψυχάρης       Εξετ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Ε. Ράπτης, Γ. Ψυχάρης

Σαπλαμίδου Σταυρούλα, Διερεύνηση του συλλογισμού μαθητών Γ' Δημοτικού για τη σταθεροποιημένη κατανομή συχνοτήτων μέσα από δραστηριότητες άτυπης στατιστικής συμπερασματολογίας,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Χ. Σακονίδης, Γ. Ψυχάρης       Εξετ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Δ. Χριστοπούλου, Γ. Ψυχάρης

Τσιλπιρίδης Ματθαίος, Αιτιολογία από/ή για ερμηνεία στο μαθηματικό συλλογισμό με τη διαμεσολάβηση ψηφιακών εργαλείων δυναμικής γεωμετρίας,
Συμβ. Επιτροπή: Γ. Ψυχάρης (επιβλέπων), Α. Μούτσιος-Ρέντζος, Δ. Πόταρη       Εξετ. Επιτροπή: Γ. Ψυχάρης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Π.Σπύρου

 

11 ΜΑΪΟΥ 2017

Καζάκου Ελένη, Quaternions: Ιστορική αναδρομή, Αλγεβρική και Γεωμετρική διαπραγμάτευση με διδακτικές προεκτάσεις,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Λάππας (επιβλέπων), Ε. Ράπτης, Π. Σπύρου       Εξετ. Επιτροπή: Δ. Λάππας (επιβλέπων), Γ. Ψυχάρης, Π. Σπύρου

 

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λάλας Γεώργιος, Μελέτη της επίδρασης της επίδοσης στα μαθηματικά και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων στις διαστάσεις του σχετικού με τα μαθηματικά θυμικού των μαθητών,
Συμβ. Επιτροπή: Λ. Κυριακίδης (επιβλέπων), Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Πόταρη       Εξετ. Επιτροπή: Λ. Κυριακίδης (επιβλέπων), Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Πόταρη

Μαυρομάτη Στυλιανή, Μετάβαση από τις ανθυφαιρετικές μεθόδους αποδείξεων ασυμμετρίας στις αριθμητικές μεθόδους στα αρχαία Ελληνικά μαθηματικά,
Συμβ. Επιτροπή: Σ. Νεγρεπόντης (επιβλέπων), Δ. Λάππας, Ε. Βασιλείου       Εξετ. Επιτροπή: Σ. Νεγρεπόντης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Δ. Λάππας

Μουτάφη Νίκη, Ψηφιακά παιχνίδια και Μαθηματικά: Αφαιρετικές διαδικασίες και χωρική αντίληψη στο περιβάλλον του παιχνιδιού The Sims,
Συμβ. Επιτροπή: Γ. Ψυχάρης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Μ. Πιττάλης       Εξετ. Επιτροπή: Γ. Ψυχάρης (επιβλέπων), Π. Κυνηγός, Δ. Πόταρη

Νανούρης Βασίλειος, Ο λόγος (discourse) του "κυρίαρχου" ρόλου των μαθηματικών στο θεσμό διαχωρισμού σε θετική και θεωρητική κατεύθυνση στο Λύκειο,
Συμβ. Επιτροπή: Π. Σπύρου (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Α. Μούτσιος-Ρέτνζος       Εξετ. Επιτροπή: Π. Σπύρου (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Ε. Ράπτης

Πέττας Νικόλαος-Μάρκος, Το μαθηματικό αντικείμενο για τη Φρεγκεανή φιλοσοφία και για τον Νατουραλισμό του Quine: μια κριτική αντιπαράθεση στη φιλοσοφία των μαθηματικών,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Χριστοπούλου (επιβλέπουσα), Ε. Ψύλλος, Δ. Λάππας       Εξετ. Επιτροπή: Δ. Χριστοπούλου (επιβλέπουσα), Δ. Λάππας, Δ. Αναπολιτάνος

Πιτσάς Κωνσταντίνος, Με αφορμή το θεώρημα Morley: το σχήμα στο νομοποιητικό πλαίσιο της Ευκλείδειας Γεωμετρίας,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Λάππας (επιβλέπων), Ε. Ράπτης, Ε. Βασιλείου       Εξετ. Επιτροπή: Δ. Λάππας (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Ε. Ράπτης

Πλατιάς Χρήστος, Διαισθητικές αντιλήψεις των μαθητών γύρω από την έννοια της πιθανότητας και η εξέλιξή τους μέσα από ειδικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Θ. Ζαχαριάδης, Γ. Ψυχάρης       Εξετ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Ε. Ράπτης, Γ. Ψυχάρης

Σαλλιάρη Μαρίνα, Μελετώντας τον σχεδιασμό και τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης του ψηφιακού υλικού για τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Η περίπτωση των μικροπειραμάτων,
Συμβ. Επιτροπή: Γ. Ψυχάρης (επιβλέπων), Π. Κυνηγός, Δ. Πόταρη      Εξετ. Επιτροπή: Γ. Ψυχάρης (επιβλέπων), Π. Κυνηγός, Δ. Πόταρη

Χάλιου Αικατερίνη, Διασχίζοντας σύνορα μεταξύ διαφορετικών πρακτικών: διαδικασίες επαγγελματικής μάθησης μελλοντικών εκπαιδευτικών κατά τον σχεδιασμό διερευνητικών δραστηριοτήτων που βασίζονται σε χώρους εργασίας,
Συμβ. Επιτροπή: Γ. Ψυχάρης (επιβλέπων), Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Πόταρη      Εξετ. Επιτροπή: Γ. Ψυχάρης (επιβλέπων), Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Πόταρη

 

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Δοργιάκη Ιωάννα, Ο ρόλος της αρχής του Ευδόξου στα βιβλία V και VI των στοιχείων του Ευκλείδη. Προκαταρτική μελέτη
Συμβ. Επιτροπή: Σ. Νεγρεπόντης (επιβλέπων), Θ. Ζαχαριάδης, Β. Φαρμάκη      Εξετ. Επιτροπή: Σ. Νεγρεπόντης (επιβλέπων), Θ. Ζαχαριάδης, Β. Φαρμάκη

 

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Κιούφτη Ροϊδούλα, Η Μαθηματική Επαγωγή στα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά,
Συμβ. Επιτροπή: Σ. Νεγρεπόντης (επιβλέπων), Β. Φαρμάκη, Ι. Θωμαΐδης       Εξετ. Επιτροπή: Σ. Νεγρεπόντης (επιβλέπων), Β. Φαρμάκη, Γ. Ψυχάρης

Λυκοφρίδη Ευπραξία, Διαδικασίες μοντελοποίησης διερευνητικών δραστηριοτήτων στη σχολική τάξη,
Συμβ. Επιτροπή: Θ. Ζαχαριάδης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Γ. Ψυχάρης       Εξετ. Επιτροπή: Θ. Ζαχαριάδης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Γ. Ψυχάρης

Μερατζής Παύλος, Μαθηματικό άγχος, ψυχολογικός χρόνος και χρονική διάρκεια: Συνδέσεις και τεχνικές διαχείρισης μέσα στη διδακτική διαδικασία των Μαθηματικών,
Συμβ. Επιτροπή: Π. Σπύρου (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Γ. Ψυχάρης       Εξετ. Επιτροπή: Π. Σπύρου (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Γ. Ψυχάρης

Στρούβαλη Παρασκευή, Μεταβάσεις από την εικασία στην απόδειξη στην Α' Λυκείου με χρήση εργαλείων δυναμικής γεωμετρίας
Συμβ. Επιτροπή: Γ. Ψυχάρης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Α. Μούτσιος-Ρέντζος       Εξετ. Επιτροπή: Γ. Ψυχάρης (επιβλέπων), Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Πόταρη

Τζέλιου Κωνσταντίνα, Η ερμηνεία της δεύτερης υπόθεσης του Πλατωνικού διαλόγου Παρμενίδης (142b-155e) με βάση την περιοδική ανθυφαίρεση,
Συμβ. Επιτροπή: Σ. Νεγρεπόντης (επιβλέπων), Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Λάππας       Εξετ. Επιτροπή: Σ. Νεγρεπόντης (επιβλέπων), Δ. Λάππας, Γ. Ψυχάρης

 

 

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος, Η εισαγωγή στην έννοια της συνάρτησης στο Γυμνάσιο μέσω παραδείγματος μέτρησης,
Συμβ. Επιτροπή: Π. Σπύρου (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Α. Μούτσιος-Ρέντζος       Εξετ. Επιτροπή: Π. Σπύρου (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Γ. Ψυχάρης

Καβεζός Κυριάκος, Η μελέτη της συνεργασίας εκπαιδευτικών μαθηματικών και φυσικών επιστημών κατά τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων που συνδέουν τα Μαθηματικά με τις Φυσικές Επιστήμες,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Χ. Σακονίδης, Γ. Ψυχάρης       Εξετ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Χ. Σακονίδης, Γ. Ψυχάρης

Κωστούλας Προκόπιος, Καλλιέργεια και βελτίωση της μεταγνώσης μέσω της ανάκλησης, του σχεδιασμού της αυτορρύθμισης και της αυτοαξιολόγησης,
Συμβ. Επιτροπή: Λ. Κυριακίδης (επιβλέπων), Θ. Ζαχαριάδης, Γ. Ψυχάρης       Εξετ. Επιτροπή: Λ. Κυριακίδης (επιβλέπων), Θ. Ζαχαριάδης, Γ. Ψυχάρης

Μποχώτης Αθανάσιος, Διδασκαλία και μάθηση της κυρτότητας συνάρτησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
Συμβ. Επιτροπή: Θ. Ζαχαριάδης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Γ. Ψυχάρης       Εξετ. Επιτροπή: Θ. Ζαχαριάδης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Β. Φαρμάκη

Πολυπόρτης Σπυρίδων, Η ιστορία της Άλγεβρας και η χρήση της στις έρευνες της Διδακτικής,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Λάππας (επιβλέπων), Π. Σπύρου, Ι. Θωμαΐδης       Εξετ. Επιτροπή: Θ. Ζαχαριάδης (επιβλέπων), Γ. Ψυχάρης, Π. Σπύρου

 

19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Μύγα Σπυριδούλα, Το παράδειγμα και το αντιπαράδειγμα στη διδασκαλία και την κατανόηση των Μαθηματικών,
Συμβ. Επιτροπή: Θ. Ζαχαριάδης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Ι. Θωμαΐδης       Εξετ. Επιτροπή: Θ. Ζαχαριάδης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Γ. Ψυχάρης

 

28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Αποστόλου Νικόλαος, Η διδασκαλία του ορίου συνάρτησης στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση,
Συμβ. Επιτροπή: Θ. Ζαχαριάδης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Γ. Ψυχάρης       Εξετ. Επιτροπή: Θ. Ζαχαριάδης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Π. Σπύρου

Γαρυφαλίδης Εμμανουήλ, Εφαπτομένη καμπύλης: Μια διαδρομή από τον Ευκλείδη στον Απολλώνιο και τον Αρχιμήδη,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Λάππας (επιβλέπων), Ε. Ράπτης, Π. Σπύρου       Εξετ. Επιτροπή: Δ. Λάππας (επιβλέπων), Ε. Ράπτης, Π. Σπύρου

Κόγια Ελένη-Ειρήνη, Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί στο μιγαδικό επίπεδο,
Συμβ. Επιτροπή: Ε. Ράπτης (επιβλέπων), Δ. Βάρσος, Δ. Λάππας       Εξετ. Επιτροπή: Ε. Ράπτης (επιβλέπων), Δ. Βάρσος, Δ. Λάππας

Παναγιωτοπούλου Κωνσταντίνα, Η άποψη των μαθητών για το θεσμό του φροντιστηρίου και η επίδρασή του στη μάθηση και διδασκαλία των μαθηματικών στη σχολική τάξη,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Θ. Ζαχαριάδης, Γ. Ψυχάρης       Εξετ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Θ. Ζαχαριάδης, Γ. Ψυχάρης

Στρεμπέλιας Παναγιώτης, Αλληλεπιδράσεις διδακτικομαθησιακών πρακτικών και γνωστικών και θυμικών στερεοτυπικών για τα Μαθηματικά,
Συμβ. Επιτροπή: Π. Σπύρου (επιβλέπων), Γ. Ψυχάρης, Α. Μούτσιος-Ρέντζος       Εξετ. Επιτροπή: Π. Σπύρου (επιβλέπων), Δ. Πόταρη Γ. Ψυχάρης

 

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Αμπλιανίτη Βασιλική, Τα στοχαστικά μαθηματικά σε χώρους άτυπης μάθησης: Ένα παράδειγμα από το μουσείο Ηρακλειδών,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Θ. Ζαχαριάδης, Γ. Ψυχάρης       Εξετ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Λάππας

Γκούρι Μάριο, Η γνώση των μελλοντικών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γύρω από το μαθηματικό συλλογισμό και τη μαθηματική απόδειξη,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Γ. Ψυχάρης, Α. Μούτσιος-Ρέντζος       Εξετ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Δ. Χριστοπούλου, Γ. Ψυχάρης

Δημητριάδου Αικατερίνη, Η αξιοποίηση του διαλόγου στην τάξη των μαθηματικών και η διερεύνηση της συσχέτισης του με τις επιδόσεις μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Μια έρευνα επισκόπησης,
Συμβ. Επιτροπή: Λ. Κυριακίδης (επιβλέπων), Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Πόταρη       Εξετ. Επιτροπή: Λ. Κυριακίδης (επιβλέπων), Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Πόταρη

Καμάμη Ουρανία, Η επιχειρηματολογία σε μια τάξη ΕΠΑΛ μέσα από την εφαρμογή ενός ρεαλιστικού παραδείγματος,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Γ. Ψυχάρης, Α. Μούτσιος-Ρέντζος       Εξετ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Γ. Ψυχάρης, Π. Σπύρου

Μαμφρέδα Μαρία, Μελέτη της μεταγνωστικής συμπεριφοράς των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά την επίλυση αλγεβρικών προβλημάτων,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Χ. Σακονίδης, Γ. Ψυχάρης       Εξετ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Π. Κυνηγός, Γ. Ψυχάρης

 

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Βαποράκη Βασιλεία-Μαριάνθη, Η διδασκαλία της προσεγγιστικής μεθόδου Newton-Raphson στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
Συμβ. Επιτροπή: Θ. Ζαχαριάδης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη,  Γ. Ψυχάρης       Εξετ. Επιτροπή: Θ. Ζαχαριάδης (επιβλέπων), Δ. Πόταρη,  Γ. Ψυχάρης

Ευσταθίου Αρετή, Μαθηματικά και ενήλικες. Μελέτη περίπτωσης σε ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας,
Συμβ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Χ. Σακονίδης,  Π. Σπύρου       Εξετ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Χ. Σακονίδης, Β. Φαρμάκη

Πάσχου Περιστέρα, Σχεδιασμός και διδακτικές επιλογές αξιοποιώντας τις στατιστικές δραστηριότητες στην τάξη,
Συμβ. Επιτροπή:
Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Θ. Ζαχαριάδης,  Γ. Ψυχάρης       Εξετ. Επιτροπή: Δ. Πόταρη (επιβλέπουσα), Θ. Ζαχαριάδης,  Γ. Ψυχάρης

Συμεωνίδου Ελένη-Ελευθερία, Η μαθηματική επαγωγή στη Διδακτική των Μαθηματικών: θεωρητικές και διδακτικές προσεγγίσεις,
Συμβ. Επιτροπή: Π. Σπύρου (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Α. Μούτσιος-Ρέντζος       Εξετ. Επιτροπή: Π. Σπύρου (επιβλέπων), Δ. Πόταρη, Γ. Ψυχάρης

 

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

 

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

 

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

 

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

 

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

 

17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

 

16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

 

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

2 ΜΑΪΟΥ 2014

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

21 και 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

5 και 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

 

ΠΕΜΠΤΗ 23-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

 

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10-ΠΕΜΠΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΔΕΥΤΕΡΑ 21-ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΤΡITH 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2009

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 & ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΠΕΜΠΤΗ 23 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

ΠΕΜΠΤΗ 26 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

27 & 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ2007

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006