ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Το πρόγραμμα συνεκτιμώντας κάθε φορά την οικονομική του δυνατότητα ενισχύει τη συμμετοχή σε συνέδρια των διδασκόντων και των φοιτητών του Προγράμματος καθώς και των Υποψηφίων Διδακτόρων στη περιοχή της Διδακτικής των Μαθηματικών. Το κριτήριο για την οικονομική ενίσχυση είναι να έχει γίνει δεκτή εργασία των παραπάνω για παρουσίαση στο συνέδριο
Η οικονομική ενίσχυση για συμμετοχή σε συνέδρια αναλύεται ως εξής:
Α) Στην Ελλάδα (εκτός Αθηνών) μέχρι 300,00 Ευρώ
Β) Ευρώπη μέχρι 1000,00 Ευρώ
Γ) Άλλες Χώρες μέχρι 1500,00 Ευρώ
Η καταβολή της αποζημίωσης θα γίνεται μετά την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται από τον ΕΛΚΕ.

Προτεραιότητα στην οικονομική ενίσχυση έχουν οι διδάσκοντες του Προγράμματος και οι Υποψήφιοι Διδάκτορες στην περιοχή της Διδακτικής των Μαθηματικών. Το αίτημα για οικονομική ενίσχυση θα εξετάζεται κάθε φορά στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή και θα εισάγεται για συζήτηση με την σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος στην περίπτωση του Υποψηφίου Διδάκτορα ή τη σύμφωνη γνώμη διδάσκοντος στη περίπτωση φοιτητή του Προγράμματος.

bullet

Συνέδριο για τα Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

bullet

2ο Συνέδριο για τα Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η διοργάνωση Θερινού Σχολείου είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του προγράμματος. Σε αυτό προσκαλούνται και δίνουν διαλέξεις διακεκριμένοι επιστήμονες του χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ένας αριθμός των συμμετεχόντων φοιτητών, που καθορίζεται από την ΕΔΕ, επιχορηγείται για τη συμμετοχή του στο Θερινό Σχολείο με ακαδημαϊκά κριτήρια.

bulletΘερινό Σχολείο στο Μάτι Αττικής (03.07.2017-06.07.2017)

bulletΘερινό Σχολείο στην Ανάβυσσο (04.07.2015-08.07.2015)

bulletΘερινό Σχολείο στην Ανάβυσσο (08.07.2013-12.07.2013)

bulletΘερινό σχολείο στο Τολό (18.07.2011 - 22.07.2011)

bullet

 Θερινό σχολείο στην Αλεξανδρούπολη (25.07.09 - 30.07.09)

bullet

Θερινό σχολείο στην Κύπρο (25.08.08 - 30.08.08)

bullet

Θερινό σχολείο στην Αρχαία Ολυμπία (23.08.06 - 30.08.06)

bullet

Θερινό σχολείο στους Δελφούς (20.07.05 - 27.07.05) [Διάλεξη κ. Ι Αραχωβίτη](Διάλεξη κ. Χ. Δαμιανού)

bullet

Θερινό σχολείο στην Κύπρο (18.07.04 - 25.07.04)

bullet

Θερινό σχολείο στο Ναύπλιο (21.08.03 - 27.08.03)

 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

bullet

ΗΜΕΡΙΔΑ: Προς τιμήν του Στυλιανού Α. Νεγρεπόντη, Τετάρτη 21 Ιουνίου 2006

bullet

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005, ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, Αίθουσα Γ31

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

bullet

Πληροφορίες για τα σεμινάρια που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του προγράμματος.