Π.Μ.Σ. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

ΒΙ …..: Τίτλος Μαθήματος

Διδάσκοντες :

Βοηθοί :

       Πιστεύοντας ότι η γνώμη σας για την όλη διεξαγωγή του συγκεκριμένου μαθήματος θα συντελέσει στη περαιτέρω βελτίωση τόσο του περιεχομένου όσο και της διδασκαλίας του, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

A. Επαφή του φοιτητή με το μάθημα

Α1. Σε τι ποσοστό παρακολουθείτε κατά μέσο όρο τις παραδόσεις των μαθημάτων γενικά;

       λιγότερο του 30%   30-50%   50-80%   άνω του 80%.

Α2.  Σε τι ποσοστό παρακολουθήσατε τις παραδόσεις του συγκεκριμένου μαθήματος;

        λιγότερο του 30%   30-50%   50-80%   άνω του 80%.

A3. Σε ποιο ποσοστό ανταποκριθήκατε στη λύση προτεινόμενων ασκήσεων, στη μελέτη της προτεινόμενης βιβλιογραφίας κ.λπ.

    λιγότερο του 30%   30-50%   50-80%   άνω του 80%.

Β. Μάθημα

Β1.  Πόσο ενδιαφέρον βρήκατε το περιεχόμενο του μαθήματος;

        Kαθόλου      Λίγο     Μέτρια      Αρκετά      Πάρα πολύ

Β2.  Πόσο χρήσιμο θεωρείτε το μάθημα για την περαιτέρω επιστημονική ή επαγγελματική δραστηριότητά σας;

         Kαθόλου      Λίγο     Μέτρια       Αρκετά      Πάρα πολύ


B3.  Πόσο αρμονικά δένει το περιεχόμενο του μαθήματος με άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών;

        Kαθόλου       Λίγο     Μέτρια       Αρκετά       Πάρα πολύ

B4.  Πώς κρίνετε την “ποσότητα” της ύλης του μαθήματος σε σχέση με εκείνο που θα θέλατε;

        λιγότερη     κανονική           υπερβολική

Β5.  Τι θα προτείνατε να προστεθεί ή να αφαιρεθεί;

        ……………………………………………………………………………………

        ……………………………………………………………………………………

        …………………………………………………………………………………….

        ……………………………………………………………………………………..

Β6.  Η πρακτική ή εργαστηριακή εξάσκηση σε σχέση με τη θεωρία ήταν :

        λιγότερη     κανονική           περισσότερη

Β7.  Πως κρίνετε την υλικοτεχνική υποδομή για την καλύτερη παρουσίαση του μαθήματος;

        Πολύ κακή       Κακή       Μέτρια        Καλή        Πολύ καλή

Γ. Σημειώσεις - Βιβλιογραφία

Γ1.  Πόσο ανταποκρίνονται οι παρεχόμενες σημειώσεις στην ύλη του μαθήματος;

        Kαθόλου       Λίγο       Μέτρια      Αρκετά       Πάρα πολύ

Γ2.  Για το μάθημα αυτό έχετε διαβάσει:

        μόνο από τις σημειώσεις

        από τις σημειώσεις και ελληνική βιβλιογραφία

        από τις σημειώσεις και ξένη βιβλιογραφία.

        Άλλο, αναφέρατε: …………………………………………………………………

Γ3.  Για τα προτεινόμενα συγγράμματα:

        τα αγοράσατε

τα βρήκατε σε βιβλιοθήκες

        ψάξατε αλλά δεν τα βρήκατε

        δεν ενδιαφερθήκατε να τα βρείτε.

        Άλλο, αναφέρατε: …………………………………………………………………

Γ4.  Αν διαβάσατε από τα προτεινόμενα συγγράμματα, πόσο αυτά ανταποκρίνονται στην ύλη του μαθήματος;

 Καλύπτουν λιγότερο από 40%   

 Καλύπτουν γύρω στο 40-70%     

 Καλύπτουν πάνω από το 70%.

Γ5. Γενικά πως αξιολογείτε το πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό;

        ελλιπές         μέτριο        καλό         αρκετά καλό  πολύ καλό

Δ. Διδασκαλία

Διδάσκων:

Δ1.  Πόσο κατανοητός ήταν ο διδάσκων στις παραδόσεις;

    Κακός  Κάτω του Μετρίου Μέτριος Άνω του Μετρίου Πολύ καλός

Δ2.  Πόσο ενδιαφέρων ήταν ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος;

        Κακός  Κάτω του Μετρίου Μέτριος Άνω του Μετρίου Πολύ καλός

Δ3.  Πώς κρίνετε την επικοινωνία του διδάσκοντα με τους φοιτητές;

        Κακή  Κάτω του Μετρίου Μέτρια Άνω του Μετρίου Πολύ καλή

Δ4.  Πόσο συνεπής ήταν η προσέλευση του διδάσκοντα στις παραδόσεις;

        Κακή  Κάτω του Μετρίου Μέτρια Άνω του Μετρίου Πολύ καλή

Δ5.  Πόσο πρόθυμα απαντούσε ο διδάσκων στις ερωτήσεις;

        Δεν απαντούσε   Σπάνια         Μέτριος   Αρκετά             Πάρα πολύ

                                          απαντούσε                                πρόθυμος         πρόθυμος

Δ6.  Πόσο πιστεύετε ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του μαθήματος;

        Kαθόλου      Λίγο      Μέτρια       Αρκετά       Πάρα πολύ

Δ7.  Πόσο αξιολογείτε γενικά την απόδοση του διδάσκοντα;

        Κακή  Κάτω του Μετρίου Μέτρια Άνω του Μετρίου Πολύ καλή

Bοηθός:

Δ1.  Πόσο κατανοητός ήταν ο διδάσκων στις παραδόσεις;

    Κακός  Κάτω του Μετρίου Μέτριος Άνω του Μετρίου Πολύ καλός

Δ2.  Πόσο ενδιαφέρων ήταν ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος;

        Κακός  Κάτω του Μετρίου Μέτριος Άνω του Μετρίου Πολύ καλός

Δ3.  Πώς κρίνετε την επικοινωνία του διδάσκοντα με τους φοιτητές;

        Κακή  Κάτω του Μετρίου Μέτρια Άνω του Μετρίου Πολύ καλή

Δ4.  Πόσο συνεπής ήταν η προσέλευση του διδάσκοντα στις παραδόσεις;

        Κακή  Κάτω του Μετρίου Μέτρια Άνω του Μετρίου Πολύ καλή

Δ5.  Πόσο πρόθυμα απαντούσε ο διδάσκων στις ερωτήσεις;

        Δεν απαντούσε   Σπάνια         Μέτριος   Αρκετά             Πάρα πολύ

                                          απαντούσε                                πρόθυμος         πρόθυμος

Δ6.  Πόσο πιστεύετε ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του μαθήματος;

        Kαθόλου      Λίγο      Μέτρια       Αρκετά       Πάρα πολύ

Δ7.  Πόσο αξιολογείτε γενικά την απόδοση του διδάσκοντα;

        Κακή  Κάτω του Μετρίου Μέτρια Άνω του Μετρίου Πολύ καλή

Δ6.  Πόσο πιστεύετε ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του μαθήματος;

        Kαθόλου      Λίγο      Μέτρια       Αρκετά       Πάρα πολύ

Δ7.  Πόσο αξιολογείτε γενικά την απόδοση του διδάσκοντα;

        Κακή  Κάτω του Μετρίου Μέτρια Άνω του Μετρίου Πολύ καλή

 

Ε. Γραμματειακή υποστήριξη

      1. Γραφείο διαχείρισης Π.Μ.Σ. Βιοστατιστικής  

Ε1.  Πως κρίνετε την επικοινωνία σας με το γραφείο διαχείρισης;

        Κακή  Κάτω του Μετρίου Μέτρια Άνω του Μετρίου Πολύ καλή

E2.  Με ποιο τρόπο θα επιθυμούσατε να είχατε άμεσες πληροφορίες σχετικά με το μεταπτυχιακό αυτό;

        ……………………………………………………………………………………

        …………………………………………………………………………………….

        …………………………………………………………………………………….

       2. Γραμματεία Π.Μ.Σ. Βιοστατιστικής – Τμήμα Μαθηματικών

Ε1.  Πως κρίνετε την επικοινωνία σας με τη γραμματεία;

        Κακή  Κάτω του Μετρίου Μέτρια Άνω του Μετρίου Πολύ καλή

E2.  Με ποιο τρόπο θα επιθυμούσατε να είχατε άμεσες πληροφορίες σχετικά με το μεταπτυχιακό αυτό;

        ……………………………………………………………………………………

        …………………………………………………………………………………….

        …………………………………………………………………………………….

       3. Γραμματεία Π.Μ.Σ. Βιοστατιστικής –Ιατρική Σχολή

Ε1.  Πως κρίνετε την επικοινωνία σας με τη γραμματεία;

        Κακή  Κάτω του Μετρίου Μέτρια Άνω του Μετρίου Πολύ καλή

E2.  Με ποιο τρόπο θα επιθυμούσατε να είχατε άμεσες πληροφορίες σχετικά με το μεταπτυχιακό αυτό;

        ……………………………………………………………………………………

        …………………………………………………………………………………….

        …………………………………………………………………………………….

 

Ζ. Εξέταση - Εργασίες

Ζ1.  Πώς κρίνετε τις ασκήσεις - εργασίες που ζήτησε ο διδάσκων;

        λίγες             ικανοποιητικές      πολλές

Ζ2.  Πώς κρίνετε τα θέματα των εξετάσεων;

        εύκολα       κανονικά          δύσκολα

Ζ3.  Πώς θα επιθυμούσατε να γίνονται οι εξετάσεις στα μαθήματα;

        ……………………………………………………………………………………

        ……………………………………………………………………………………

        ……………………………………………………………………………………


Η.  Γενικά στοιχεία

Η1. Προπτυχιακές Σπουδές

        Θετικών Επιστημών (Μαθηματικοί, Στατιστικοί, Φυσικοί κ.λ.π.)

 Επιστημών Υγείας  (Γιατροί, Βιολόγοι, Νοσηλευτές κλπ.)

 Άλλο. Αναφέρατε: ……………..

H2. Ηλικία

        ≤25        26-29           ³30

Θ. Γενικές παρατηρήσεις

      ……………………………………………………………………………………

        …………………………………………………………………………………….

        …………………………………………………………………………………….

        …………………………………………………………………………………….

        …………………………………………………………………………………….

        …………………………………………………………………………………….

        …………………………………………………………………………………….

        …………………………………………………………………………………….

        …………………………………………………………………………………….

        …………………………………………………………………………………….

        …………………………………………………………………………………….

        …………………………………………………………………………………….

                                                                                          Ευχαριστούμε

Aπό την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή

       Π.Μ.Σ. Βιοστατιστικής