Καθηγητής  Κωστασ Γκατσωνησ

 

Professor of Medical Science (Biostatistics) and Applied Mathematics, Director, Center for Statistical Sciences, Brown University, Providence, RI 02912. Tel 401 863 9183,  fax: 401 863 9182, 401 863 9182,  e-mail: gatsonis@stat.brown.edu

 

Σπουδές

· Princeton University, B.A., 1976, Mathematics - Magna cum laude.

· Cornell University, M.S., 1978, Mathematics.

· Cornell University, Ph.D., 1981, Mathematical Statistics.

 

Επαγγελματική Εμπειρία

1980-1983 Assistant Professor, Department of Statistics, Rutgers University/New Brunswick.

1983 -1988 Assistant Professor, Department of Mathematics & Statistics, University of Massachusetts/Amherst.

1986 -1988 Visiting Assistant Professor, Department of Statistics, Carnegie-Mellon University

1988 -1993 Assistant Professor, Department of Biostatistics, Harvard School of Public Health and  Department of Health Care Policy, Harvard Medical School.

1993 -1994 Associate Professor, Department of Biostatistics, Harvard School of Public Health and  Department of Health Care Policy, Harvard Medical School.

1995 -1999 Associate Professor (tenured), Dept of Community Health and Dept of Applied Mathematics. Director, Center for Statistical Sciences,  Brown University.

1999 - Professor,  Dept of Community Health and Dept of Applied Mathematics. Director, Center for Statistical Sciences,  Brown University

 

Διδακτική Εμπειρία

· Διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων Στατιστικής και Πιθανοθεωρίας στα τμήματα  Στατιστικής των Πανεπιστημίων Rutgers University και University of Massachusetts.

· Διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων Βιοστατιστικής και Στατιστικής στα Μεταπτυχιακά Τμήματα των Πανεπιστημίων: Rutgers University, University of Massachusetts, Carnegie Mellon University, Harvard Shool of Public Health και Brown University.

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Μπεϋζιανή ανάλυση και μεθοδολογία στην Βιοστατιστική, Στατιστική μεθοδολογία για διαγνωστικά τέστ,  Στατιστική μεθοδολογία για Health Services Research,  Κλινικές Δοκιμές, Μέτα-ανάλυση. 

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Daniels M. and Gatsonis C.A. (1999) Multilevel Hierarchical Generalized Linear Models with applications to health services research. Journal of the American Statistical Association 94, 29-42.

Toledano A. and Gatsonis C.A. (1999) Missing data in ROC curve analysis. Biometrics 55, 488-496.

Daniels M. and Gatsonis C.A. (1997) Hierarchical polytomous regression models with applications to health services research. Statistics in Medicine 16, 2311-2325.

Normand S.L., Glickman M. and Gatsonis C.A. (1997) Statistical methods for profiling providers of medical care. Issues and applications. Journal of the American Statistical Association 92, 803-814.

Toledano A. and Gatsonis C.A. (1996) Ordinal regression methodology for ROC curves derived from correlated data. Statistics in Medicine 15, 1807-1826.

Gatsonis C.A., Epstein A.E., Newhouse J.P., Normand S-L. and McNeil B.J. (1995) Variations in the utilization of coronary angiography for elderly patient with an acute myocardial infarction. An analysis using hierarchical logistic regression. Medical Care 33, 625-642.

Rutter C. and Gatsonis C.A. (1995) Regression methods for meta-analysis of diagnostic tests. Academic Radiology 2, S48-S56.

Gatsonis C.A. and Greenhouse J. (1992) Bayesian analysis of Phase I clinical trials. Statistics in Medicine 11, 1377-1389.

Gatsonis C.A. and McNeil B.J. (1990) Collaborative diagnostic evaluation studies: the RDOG experience. Radiology 175, 571-575.

Buonaccorsi J. and Gatsonis C.A. (1988) Bayesian inference for ratios of coefficients in a linear model. Biometrics, 87-101.